Warszawa 2019. Spotkanie w Ministerstwie ekspertów rządowych ds Programu Wsparcia Uniwersytetów Ludowych.