Spotkanie ekspertów rządowych w sprawie rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa.

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest członkiem Polskiej Federacji Uniwersytetów Ludowych. Czynnie uczestniczy w grupie ekspertów rządowych ds Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, organizuje seminaria naukowe poświęcone Uniwersytetom Ludowym w Polsce i Niemczech, uczestniczy w konferencjach poświęconych Uniwersytetom Ludowym. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest członkiem Polskiej Federacji Uniwersytetów Ludowych. Czynnie uczestniczy w grupie ekspertów rządowych ds Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, organizuje seminaria naukowe poświęcone Uniwersytetom Ludowym w Polsce i Niemczech, uczestniczy w konferencjach poświęconych Uniwersytetom Ludowym.