Konferencja Naukowa poświęcona Uniwersytetom Ludowym. Warszawa 2018.

SGGW w Warszawie.

Konferencja Naukowa poświęcona Uniwersytetom Ludowym.