Seminarium naukowe


W dniach 6 -7 października 2017 roku Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem polsko – niemieckim dr Jordana oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym zorganizowała I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką.

Celem Seminarium było przedstawienie szans i zagrożeń w rozwoju polskich uniwersytetów ludowych. Organizatorom spotkania naukowego zależało na tym, aby uczestnicy stworzyli platformę wymiany doświadczeń oraz dobry praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych w Polsce oraz w Niemczech.

W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele z Uniwersytetów Ludowych w Radawnicy, Wieżycy, Grzybowie, Adamowie, Husince, Mierzynie oraz z okolic Krakowa.

Stronę niemiecką reprezentowali działacze dr Klaus Benthin z Seddiner See, Martin Nobelamann z Eberswalde, Carola Christen z Frankfurtu nad Odrą oraz Karolina Knochenmuß również z Frankurtu.

Wydarzenie naukowe zostało objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. W obradach czynnie uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich, który w referacie pt.: Uniwersytety ludowe w programie rządowym, zaprezentował założenia dotyczące wsparcia funkcjonowania uniwersytetów ludowych w Polsce. Patronat naukowy nad Seminarium przyjęło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego przewodnicząca, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK wygłosiła referat pt.: Dorośli uczą się inaczej?! – Dlaczego? Jak?  

Seminarium otworzył dr Hubert Kupiec – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej. Tematyka dwudziestu jeden wygłoszonych referatów dotyczyła poszczególnych sesji tematycznych, które zostały podzielone następująco: 1) Rozwój uniwersytetów ludowych, 2) Uniwersytety ludowe w perspektywie edukacji dorosłych, 3) Uniwersytety ludowe w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, 4) Uniwersytety ludowe – dobre praktyki, 5) Uniwersytety ludowe – w poszukiwaniu rozwiązań. Problematyka poruszana podczas wystąpień inspirowała do dyskusji nad rozwojem uniwersytetów ludowych, które inicjowali moderatorzy sesji w osobach: prof. dr hab. Barbary Kromolickiej, dr hab. Beaty Bugajskiej, dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, dr Tomasza Maliszewskiego oraz dr Aleksandry Sander. Podczas Seminarium odbyło się również spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, podczas którego wyznaczono kierunki przyszłych działań w zakresie współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, szkicu nad wspólnym projektem do Programu Erasmus + oraz wyznaczono kolejną wizytę Sieci.

Wydarzenie naukowe w całości zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Organizatorzy Seminarium Naukowego dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i owocną dyskusję. Mamy nadzieję, że polsko-niemieckie spotkania naukowe poświęcone edukacji dorosłych staną się wydarzeniem cyklicznym.