Marzec 2020

Z przyjemnością informujemy, że będziemy realizowali nowatorski projekt FIO.

Będzie to 120 godzin kursu dla animatorów społeczności lokalnej, czyli liderów środowiska lokalnego.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.

Pobyt w Danii w ramach projektu ERASMUS.

II Seminarium Naukowe Uniwersytetey Ludowe  18-19 października 2019  Uniwersytet Szczeciński

Spotkanie zespołu ekspertów ds. wspierania Uniwersytetów Ludowych.

Warszawa, 22 stycznia 2019,  Kancelaria Rady Ministrów

Relacje z naszych projektów i spotkań.

Projekt Doposażamy Uniwersytet Ludowy współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków wspierania kultury..

                                    "Doposażamy ZUL"


Projekt "Doposażamy ZUL" współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z funduszy promocji kultury.

.
 
Greiswald w Niemczecj - konferencja polsko - niemiecka: Ludowść na Pomorzu, tradycje i zwyczaje, stroje, tańce, śpiew, historia.

Wizyta grupy młodych europejczyków w najwazniejszych punktach w Szczecin i w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie.
Projekt Społecznik: zakładamy w Mierzynie Koło Gospodyń Wiejskich.

Formuła koła gospodyń wiejskich jest dla kobiet wciąż bardzo atrakcyjna. Liczbę członkiń działających w KGW w Polsce szacuje się nawet na 160 tys. A liczba KGW sięga blisko 7 tyś. Dzisiejsze koła opierają się na bezinteresownym zaangażowaniu członkiń i wymagają umiejętności zarządzania czasem. Wiele kobiet zajmuje się opieką nad dziećmi (wnukami) lub jeszcze pracuje zawodowo. Mimo to członkinie wciąż inwestują wiele czasu w działanie kół. Najchętniej wybierają aktywności, w których już posiadają określone kompetencje. Stąd zajmowanie się kulinariami (92 proc. kół), rękodziełem i sztukami plastycznymi (77 proc.) to dominujące obszary działalności KGW. A zatem GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU SPOŁECZNIK jest założenie KGW w Mierzynie.


Projekt Społecznik:  "Rozczytany Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy"

Jak pokazują wyniki badań zrealizowane przez Bibliotekę Narodową-2017, 38% Polaków czyta jedną książkę rocznie, a tylko 9% rodaków czyta 7 i więcej książek rocznie. Zatem widać, że stan czytelnictwa polaków jest niski, a co pokazują analizy badań z lat poprzednich ma on tendencję zniżkową. Jak czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej, „jakkolwiek czytanie książek koreluje z wykształceniem na poziomie wyższym, to nie wykształcenie jednostki, lecz jej środowisko społeczne oddziałuje pozytywnie z największa siłą". Biorąc pod uwagę liczebność naszego narodu, można oszacować, że 20 mln dorosłych ludzi nie sięgnęło po żadną książkę. Wyniki są niskie i zachodzi potrzeba podnoszenia poziomu czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych. PROBLEMEM GŁÓWNYM prezentowanego projektu jest niski poziom czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu Polickiego. PRZYCZYNY takiego stanu rzeczy to: - spadek zainteresowania słowem pisanym i książką w wersji papierowej, - brak nawyku czytania, - zastąpienie książki telewizorem, komputerem, Internetem etc. CELEM GŁÓWNYM projektu będzie: podniesienie poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu Polickiegozul bibliotekajpg


Projekt Społecznik: Dyskusyjny klub literacki w Mierzynie.
Problemem głównym owego projektu jest niski poziom czytelnictwa w Mierzynie a także brak w Mierzynie klubu czy miejsca spotkań z książką. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w: 1. Niskim poziomie czytelnictwa w Polsce, 2. Braku miejsca spotkań z książką w Mierzynie 3. Brak inicjatyw związanych z czytelnictwem, rozmową o książkach czy autorach. W związku z powyższym celem głównym owego projektu jest wzrost poziomu czytelnictwa w Mierzynie.


23 paździrnika 2018
Konferencja Naukowa na terwnie SGGW w Warszawie: Uniwersytety Ludowe, a budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 


Metody pracy nauczyciela w duńskich Uniwersytetach Ludowych. Cykl wykładów otwartych, które odbyły się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie w czerwcu 2018 roku.

Informujemy, że w dniach 12-15 lutego 2018 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy wraz z partnerem z Niemiec (Uniwersytetem Ludowym w Lubmin) organizował pierwszy kurs na temat geopolitycznego uwarunkowania zasobów wodnych. W kursie wzięło kilkanaście osób z Polski oraz z Niemiec. Wśród uczestników kursu znaleźli się również przedstawiciele kilku uniwersytetów ludowych z Polski, m.in. z Uniwersytetu Ludowego z Radawnicy, z Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie, z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego czy tworzącego się Uniwersytetu Ludowego w Adamowie. Organizacja kursu wraz z partnerem z Niemiec była dla Nas ogromną przyjemnością a zaangażowanie uczestników napawa optymizmem na przyszłość. Także cudowna pogoda oraz sceneria nadmorska bardzo nam dopisały.

Informujemy, że kolejna taka inicjatywa jest planowana na sierpień 2018.


W dniu 25 września 2017 odbyło się kolejne spotkanie grupy ekspertów w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie. Nie mogło oczywiście tam nas zabraknąć. Tematem było również Seminarium polsko - niemieckie, które odbedzie się w dniach 6-7 października 2017 roku w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim.


W dniu 8 sierpnia 2017 roku przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego brali udział w polsko - niemieckich zajęciach plastycznych w Heimvolhohschule w Niemczech.
Efektem zajęć wyła wystawa polsko - niemieckich prac plastycznychW dniu 22 stycznia 2017 r. założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu zespołu eksperckiego ds. wspierania uniwersytetów ludowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funkcjonujących współcześnie uniwersytetów ludowych (zrzeszonych w Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych - Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Adamowie, Nadbużański Uniwersytet Ludowy oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy), a także osoby, które są zainteresowanie powołania w przyszłości uniwersytetów ludowych. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W toku posiedzenia ustalono kolejny etap prac nad programem rządowym oraz wyznaczono zespół redakcyjny w składz- Angelika Felska (Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy)

- Jakub Mincewicz (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy)

- Romuald Domański (Nadbużański Uniwersytet Ludowy)

- Mariusz Mówka (Kaszubski Uniwersytet Ludowy)


W sierpniu 2017 roku założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego odbyli wizyty studyjne w trzech Uniwersytetach Ludowych w Danii (HØjskole) – w ojczyźnie uniwersytetów ludowych. Placówkami tymi były:

1. Roenshoved Hojskole w Krusa

2. Hojskolen Ostersoen w Aabenraa

3. Logumklasster Hojskole w Logumklosster

Głównym celem wizyt było zapoznanie się z funkcjonowaniem uniwersytetów ludowych w Danii, poznaniem ich specyfiki oraz zweryfikowanie tego czy nadal UL w Danii pamiętają o Grundtvigu i jego idei Szkoły dla Życia. Podczas wizyt udało się zwiedzić placówki, porozmawiać z dyrekcją oraz pracownikami, a także ustalić wstępne plany dotyczące przyszłej współpracy. Wizyty były bardzo owocne za co serdecznie DZIĘKUJEMY


W dniu 10 sierpnia 2017 roku zarząd Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego złożył wizytę w zaprzyjaźnionej placówce w Niemczech. Podpisano kolejną umowę współpracy i wymieniono doświadczenia.


Tygodniowy kurs "Bewegung" w Lubmin. Miłe wspomnienia z lipca 2017 roku.

Zajęcia wyciszajace i pomagajace w koncentracji.


W dniu 3 kwietnia 2017 r. założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego – Panem Wojciechem Kaczmarczykiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funkcjonujących współcześnie uniwersytetów ludowych (zrzeszonych w Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych - Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Adamowie), a także przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W toku spotkania poruszono kwestię rewitalizacji instytucji uniwersytetu ludowego w Polsce. W tym celu wykorzystano zaprezentowaną przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy analizę SWOT. Uczestnicy spotkania ustosunkowali się do analizy oraz przedstawili swój punkt widzenia na omawianą tematykę. Dyrektor Kaczmarczyk zasygnalizował, że ze strony MKiDN można będzie spodziewać się wsparcia w trzech obszarach:

1.       Ścieżka wsparcia finansowego;

2.       Różne formy wsparcia instytucjonalnego;

3.       Tzw. Sieciowanie.

Kolejne spotkanie zostało wyznaczone na 22 maja 2017 roku.
6 kwietnia 2017 roku założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego udali się z wizytą studyjną do jednego z niemieckich uniwersytetów ludowych (Heimvolkshochschule) w Lubmin. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem uniwersytetu ludowego w Niemczech. Podczas wizyty udało się zwiedzić całą placówkę, która ze względu na swoje wyjątkowe położenie (przy samej plaży morskiej) wywarła na Nas duże wrażenie. Choć placówka nie jest bardzo duża to ilość prowadzonych przez nią kursów jest imponująca.  Podczas tego spotkania udało się także ustalić, żę HVHS w Lublim zostanie Naszym partnerem w planowanym przez nas na wrzesień 2017 roku projekcie.


23 maja 2017 roku założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli w konferecji "Uniwersytety Ludowe XXI wieku", która odbyła się w sali Kryształowej SGGW w Warszawie.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.